در حال بارگذاری ویدیو ...

مصاحبه با دکتر وحید شالی امینی (بخش دوم)

MemariTV
MemariTV

دکتر وحید شالی امینی در پاسخ به این سوال که آیا معماری رشته ای هنری یا بین رشته ای است می فرمایند:
بین رشته ای زیرا شما وقتی معماری می خوانید باید فلسفه و جامعه شناسی هم بدانید.
اهمیت این امر در گذشته در اروپا به حدی بود که تنها رشته هایی می توانستند به معماری تغییر رشته دهند که فلسفه خوانده باشند. این ویدئو را به صورت کامل در سایت معماری تی وی به نشانی http://memaritv.com/ مشاهده نمایید.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال