در حال بارگذاری ویدیو ...

مواد محرک

یاریگران زندگی
یاریگران زندگی

بروز حدود 2000 گونه مواد صنعتی و شیمیایی از جنس محرک ها
عدم اطلاع آحاد جامعه از آسیب اشکال نوین اعتیاد، بویژه نوجوانان و جوانان
تبلیغات دروغ، همچون ترویج باورهای عدم اعتیاد ، ایجاد شادمانی و انرژی مضاعف و تمرکز یا پایین بودن آسیب های ناشی از استفاده از این ماده ها، دروغ است و باعث آسیب هایی می شود که غیر بازگشت است
همه با هم نه به اعتیاد
یاریگر هم باشیم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مواد محرک

۱ لایک
۰ نظر

بروز حدود 2000 گونه مواد صنعتی و شیمیایی از جنس محرک ها
عدم اطلاع آحاد جامعه از آسیب اشکال نوین اعتیاد، بویژه نوجوانان و جوانان
تبلیغات دروغ، همچون ترویج باورهای عدم اعتیاد ، ایجاد شادمانی و انرژی مضاعف و تمرکز یا پایین بودن آسیب های ناشی از استفاده از این ماده ها، دروغ است و باعث آسیب هایی می شود که غیر بازگشت است
همه با هم نه به اعتیاد
یاریگر هم باشیم