Skip to main content
۱۰۲ بازدید

We happy few they came from below trailer تریلر بازی ما چند نفر خنده بر لب هستیم

تهران سی دی شاپ
تهران سی دی شاپ
منتشر شده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

عنوانWe Happy Few بازی در سبک اشکن و ادونچر است که داستانی عجیب دارد . در این بازی شما یک غریبه هستید که به شهری بنام Wellington wells وارد می شوید . مردم عجیب این شهر دارویی را استفاده می کنند که باعث می شود همه چیز از جمله انسانیت خود را فراموش کنند . بدین ترتیب برای بازیکن که در این شهر یک فرد غریبه است در هر سکانس این بازی از طرف مردم انسان نما تهدیدات و خطرات بسیاری وجود دارد که باید با آن مواجه شود و داستان بازی در قالب فرار از این شهر خطرناک روایت خواهد شد .