در حال بارگذاری ویدیو ...

DNS چیست | تعریف ساده سرویس دی ان اس در شبکه

avashnet
avashnet

Domain Name System یا مخفف آن DNS سرویسی در دنیای شبکه است که برای تبدیل آدرس های IP به نام و یا برعکس به کار می‌رود. فرض کنید که شما مجبور بودید تمامی شماره های دوستان و آشنایان خود را به ذهن بسپرید. آیا همچین چیزی ممکن است؟ آیا حافظه شما این امکان را دارد تا تمامی شماره های لازم را یه خاطر بسپارد؟

DNS مانند یک دفترچه تلفن عمل می‌کند زمانی که شما از یک دفترچه برای نگهداری شماره های لازم استفاده می‌کنید، برای هر فرد یک اسم در نظر می‌گیرید. حفظ کردن اسامی که هروز با آن سروکار دارید آسان تر است یا به یاد سپردن شماره تلفن های آنها؟ حتما اسامی آسان تر هستند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

DNS چیست | تعریف ساده سرویس دی ان اس در شبکه

۲ لایک
۰ نظر

Domain Name System یا مخفف آن DNS سرویسی در دنیای شبکه است که برای تبدیل آدرس های IP به نام و یا برعکس به کار می‌رود. فرض کنید که شما مجبور بودید تمامی شماره های دوستان و آشنایان خود را به ذهن بسپرید. آیا همچین چیزی ممکن است؟ آیا حافظه شما این امکان را دارد تا تمامی شماره های لازم را یه خاطر بسپارد؟

DNS مانند یک دفترچه تلفن عمل می‌کند زمانی که شما از یک دفترچه برای نگهداری شماره های لازم استفاده می‌کنید، برای هر فرد یک اسم در نظر می‌گیرید. حفظ کردن اسامی که هروز با آن سروکار دارید آسان تر است یا به یاد سپردن شماره تلفن های آنها؟ حتما اسامی آسان تر هستند.

آموزش