Skip to main content
بلک میرور
۳۵۰,۳۷۵ بازدید

  • (shiva)رویایه زیباها

ذبح یک معلم اهل تسنن توسط داعش (18+)

وحشت - مجله مراحم
وحشت - مجله مراحم
منتشر شده در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵

داعش یک معلم اهل تسنن را در روستاهای تحت سلطه خودسر برید.
علت این اقدام تبلیغات این معلم علیه داعش بود