در حال بارگذاری ویدیو ...

کیپاپر ها بشتابید!!!

۳۹ بازدید
3tayesh
3tayesh

این تست رو بدید ببینید چه قدر درباره ی کیپاپ میدونید! ( افتادم تو کار تست XD )
https://www.quizony.com/k-pop-music-quiz/index.html?qisrc=main-page-music
من 5 شدم ._.

نظرات
Loading...