در حال بارگذاری ویدیو ...

درخت پوشای مینیمم با الگوریتم پریم در متلب

پی استور
پی استور

الگوریتم پریم در متلب برای حل مسئله درخت پوشای کمینه عنوان محصولی است که در این پست به آن پرداخته شده است. الگوریتم پریم یک روش حریصانه Heuristic در علوم کامپیوتر می باشد. از این الگوریتم برای حل مسئله درخت پوشا مینیمم (MST (Minimum Spanning Tree استفاده می شود. برای دانلود به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://programstore.ir/?p=5121

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال