Skip to main content
زولا
۷۳ بازدید

باورها تبدیل به واقعیت های زندگی شما می شوند.

سمیرا
سمیرا
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

شما وقتی عمیقا چیزی را باور داشته باشید آن باور تبدیل به یک واقعیت در زندگی شما می شود.
شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید ، بلکه آنچه را که قبلا به عنوان یک باور پذیرفته اید و انتخاب کرده اید می بینید.
پس باید باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند از بین ببرید.

samirasadi.ir
samira.sadi@