در حال بارگذاری ویدیو ...

ضخامت 3 برابری لوله تاشو

آرکا صنعت آب
آرکا صنعت آب

لوله تاشو پلی اتیلن، لوله نخدار، لوله لی فلت و لوله مهپاش هم همگی در گروه لوله های تاشو قرار میگیرند. اما کارایی و فشار قابل تحمل هر کدام متفاوت است. در این ویدئو دو لوله تاشو پلی اتیلن و لوله نخدار را با هم مقایسه کردیم.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

ضخامت 3 برابری لوله تاشو

۰ لایک
۰ نظر

لوله تاشو پلی اتیلن، لوله نخدار، لوله لی فلت و لوله مهپاش هم همگی در گروه لوله های تاشو قرار میگیرند. اما کارایی و فشار قابل تحمل هر کدام متفاوت است. در این ویدئو دو لوله تاشو پلی اتیلن و لوله نخدار را با هم مقایسه کردیم.

آموزش