Skip to main content
۴,۲۱۷ بازدید

  • Kurt
  • علی

کتک زدن معتادان در کمپ ترک اعتیاد در رامسر!

News
News
منتشر شده در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۷

ه تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که ادعا می شود منتسب به یکی از کمپ های ترک اعتیاد در رامسر است. در این فیلم فردی با چوب به شدت مددجویان را کتک می زند و به آنها اجازه فرار هم نمی دهد.