در حال بارگذاری ویدیو ...

معرفی 4 بازی با مفهوم زمان

scitex | سایتکس
scitex | سایتکس

معرفی چهار بازی با مفهوم و موضوع زمان
بازی BRAID
بازی SUPER HOT
بازی QUANTOM BREAK
بازی MINIT
منبع: بازی ویزیون

آدرس کانال در سایر پلتفرم ها:
https://eitaa.com/Scitex
https://ble.ir/Scitex
https://rubika.ir/scitex_mag
https://t.me/scitex_mag
https://www.instagram.com/scitex_mag/
https://www.aparat.com/scitex
https://www.namasha.com/scitex

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

معرفی 4 بازی با مفهوم زمان

۰ لایک
۰ نظر

معرفی چهار بازی با مفهوم و موضوع زمان
بازی BRAID
بازی SUPER HOT
بازی QUANTOM BREAK
بازی MINIT
منبع: بازی ویزیون

آدرس کانال در سایر پلتفرم ها:
https://eitaa.com/Scitex
https://ble.ir/Scitex
https://rubika.ir/scitex_mag
https://t.me/scitex_mag
https://www.instagram.com/scitex_mag/
https://www.aparat.com/scitex
https://www.namasha.com/scitex

بازی