Skip to main content
۱۹۷ بازدید

آموزش پوکر هولدم به زبان فارسی – قوانین نمایش کارت‌ها در انتهای یک دست پوکر

Pokerway
Pokerway
منتشر شده در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

اگر بعد از دور آخر شرط‌بندی و در مرحله ریور حداقل دو بازیکن در دست پوکر باقی مانده باشند و فولد نکرده باشند، بازی به مرحله نمایش کارت‌‌ها یا شو دان (Show Down) می‌رسد.
این ویدئو آموزش پوکر به قوانین مرحله نمایش کارت ها اختصاص دارد و در آن توضیح داده می‌شود که به چه ترتیب پوکر باز ها باید دست خود را نشان بدهند و بازیکنی که بهترین دست پوکر پنج کارته را بر اساس ترتیب دست ها در پوکر که در فیلم آموزش پوکر قبلی به طور کامل به آن پرداخته شد، داشته باشد برنده پات می‌شود.
در مرحله نمایش کارت ها در بازی پوکر ، ابتدا بازیکنی که آخرین شرط یا رِیز را انجام داده است دست خود را رو می کند و بازیکن‌های دیگر به طور ساعتگرد در صورتی که بتوانند دست او را شکست دهند، دست خود را رو می‌کنند وگرنه لزومی ندارد دست خود را نشان بدهند؛ و بهترین دست ژتون های موجود در پات را می برد.

آموزش‌های بیشتر در:
مجله پوکروای:‌ http://join.bcart2018.com/s4hq
مدرسه پوکروای: http://join.bcart2018.com/0tw3