Skip to main content
۱۰۰ بازدید

  • ali

یک جزء از موفقیت

monyms.ir
monyms.ir
منتشر شده در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

یکی از عوامل نگه دارنده افراد برای عدم پیشرفت ترس است و با غلبه بر ان و حس کردن خدا در کنارمان ترس بی معنی میشود و هر چقدر ایمان نسبت به خدا بیشتر باشد ترس کمرنگ تر خواهد شد.