در حال بارگذاری ویدیو ...

جلسه هشتم بخش دوم از دوره تاب آوری اجتماعی

خانه تاب آوری
خانه تاب آوری

بخش دوم از جلسه هشتم تاب آوری اجتماعی ویژه 5000 نفر از نیروهای کارشناس اورژانس اجتماعی کشور لازم به توضیح است دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی کشور توسط دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با همکاری پژوهشگاه و دفتر آموزش ستاد بهزیستی کشور در تاریخ 11 الی 25 اردیبهشت ماه در استدیو متین جهاد دانشگاهی برگزار شده است

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال