Skip to main content
۴۵۳ بازدید

فیزیوتراپی کمر با دستگاه لیزر پرتوان در فیزیوتراپی آرامش

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اطلاعات بیشتر را با مطالعه لینک زیر بدست آورید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86/
فیزیوتراپیست صادق زراعتکار با استفاده از لیزر پرتوان دردهای کمر را به شیوه ای غیر تهاجمی بدون دارو و عمل جراحی) درمان میکند. امواج پرتوان لیزر به درون بدن نفوذ کرده و جراحت های ناشی از اسپاسم عضلانی کمر، بیرون زدگی دیسک، سیاتیک، آسیب به مفاصل فاست مهره ها و... را درمان میکند.