Skip to main content
زولا
۸۹۷ بازدید

فیزیوتراپی کمر با دستگاه لیزر پرتوان در فیزیوتراپی آرامش

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

اطلاعات بیشتر را با مطالعه لینک زیر بدست آورید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86/
فیزیوتراپیست صادق زراعتکار با استفاده از لیزر پرتوان دردهای کمر را به شیوه ای غیر تهاجمی بدون دارو و عمل جراحی) درمان میکند. امواج پرتوان لیزر به درون بدن نفوذ کرده و جراحت های ناشی از اسپاسم عضلانی کمر، بیرون زدگی دیسک، سیاتیک، آسیب به مفاصل فاست مهره ها و... را درمان میکند.