در حال بارگذاری ویدیو ...

آهنگ قبل از ساعت 4:30 (او گفت…) ازMew Suppasit+ترجمه فارسی

shina
shina

Mew Suppasit - Before 4:30 (She Said...)
با چشمان مضطرب به زمان نگاه می کنم
آن را رها کن می گویند ساعت تماشا شده هرگز نمی جوشد
اما به هر حال من همچنان مراقبم
نفسم را کمی بیشتر حبس می کنم
چگونه می توانم چیزی بگویم یا انجام دهم
وقتی چیزهای زیادی به دست آوردم
از سرم می دوید
قبل از ساعت 4:30
قبل از ساعت 4:30
نمیشه کاری کرد
با اون تمام مغزم
قبل از ساعت 4:30
قبل از ساعت 4:30
چگونه باید تلاش کنم
تا او را مال خود کنم
آیا به او بگویم که زیبا به نظر می رسد؟
مثل یک فیلم کلیشه ای کلاسیک
آیا من، آیا من..
شما را به جایی ثروتمند و شیک ببرید
یا یک کافه معمولی عزیزم
عزیزم من
نمی توانم صبر کنم تا امروز شما را ببینم
می بینم که به آن زمان نگاه می کنی
همه با نگرانی
دوباره نگاه کنید و بررسی کنید که بله هنوز
3 و نیم
60 دقیقه تا کسی که هفته ها درباره اش صحبت می کنید ملاقات کنید
پس چه کار می کنی
موهای خود را تمیز کنید
مسواک بزن
و عصبی نباشید وقتی
دو نفر بالاخره ملاقات می کنند
جنتلمن باش
تو خوب میشی
و خدای من به ساعت نگاه نکن بهت میگم کی باید بری
تو خوب به نظر میرسی
تازه به نظر میرسی
شانه صاف سر به بالا نگاه کردن به جلو
اینو اسپری کن
آن را بجوید
اینو بگیر
و فراموش نکن
فقط خودت باش وقتی ساعت
می گوید 4 و 30
برو بهش بگو خوشگله!!
مثل یک فیلم کلیشه ای کلاسیک
آیا او را به جایی ثروتمند و شیک ببرم؟
یا یک کافه گاه به گاه عزیزم انجام می دهم، عزیزم من
نمی توانم صبر کنم تا امروز شما را ببینم
بنابراین به او گفتم که او دوست داشتنی به نظر می رسد
مثل یک فیلم کلیشه ای کلاسیک
و او را به پارک بردم
و در حالی که تمام ستاره ها را می شمرد صحبت کرد
و وقتی شب بخیر گفتیم
او مرا با 5 کلمه کوچک ترک کرد
"نمی توانم برای دفعه بعدی صبر کنم"

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آهنگ قبل از ساعت 4:30 (او گفت…) ازMew Suppasit+ترجمه فارسی

۹ لایک
۰ نظر

Mew Suppasit - Before 4:30 (She Said...)
با چشمان مضطرب به زمان نگاه می کنم
آن را رها کن می گویند ساعت تماشا شده هرگز نمی جوشد
اما به هر حال من همچنان مراقبم
نفسم را کمی بیشتر حبس می کنم
چگونه می توانم چیزی بگویم یا انجام دهم
وقتی چیزهای زیادی به دست آوردم
از سرم می دوید
قبل از ساعت 4:30
قبل از ساعت 4:30
نمیشه کاری کرد
با اون تمام مغزم
قبل از ساعت 4:30
قبل از ساعت 4:30
چگونه باید تلاش کنم
تا او را مال خود کنم
آیا به او بگویم که زیبا به نظر می رسد؟
مثل یک فیلم کلیشه ای کلاسیک
آیا من، آیا من..
شما را به جایی ثروتمند و شیک ببرید
یا یک کافه معمولی عزیزم
عزیزم من
نمی توانم صبر کنم تا امروز شما را ببینم
می بینم که به آن زمان نگاه می کنی
همه با نگرانی
دوباره نگاه کنید و بررسی کنید که بله هنوز
3 و نیم
60 دقیقه تا کسی که هفته ها درباره اش صحبت می کنید ملاقات کنید
پس چه کار می کنی
موهای خود را تمیز کنید
مسواک بزن
و عصبی نباشید وقتی
دو نفر بالاخره ملاقات می کنند
جنتلمن باش
تو خوب میشی
و خدای من به ساعت نگاه نکن بهت میگم کی باید بری
تو خوب به نظر میرسی
تازه به نظر میرسی
شانه صاف سر به بالا نگاه کردن به جلو
اینو اسپری کن
آن را بجوید
اینو بگیر
و فراموش نکن
فقط خودت باش وقتی ساعت
می گوید 4 و 30
برو بهش بگو خوشگله!!
مثل یک فیلم کلیشه ای کلاسیک
آیا او را به جایی ثروتمند و شیک ببرم؟
یا یک کافه گاه به گاه عزیزم انجام می دهم، عزیزم من
نمی توانم صبر کنم تا امروز شما را ببینم
بنابراین به او گفتم که او دوست داشتنی به نظر می رسد
مثل یک فیلم کلیشه ای کلاسیک
و او را به پارک بردم
و در حالی که تمام ستاره ها را می شمرد صحبت کرد
و وقتی شب بخیر گفتیم
او مرا با 5 کلمه کوچک ترک کرد
"نمی توانم برای دفعه بعدی صبر کنم"

موسیقی و هنر