در حال بارگذاری ویدیو ...

ورژن کالر ترک Flicker از آلبوم BORDER : Day One انهایپن ( ترجمه فارسی در توضیحات)

۴۵۴ بازدید
۲ نظر گزارش تخلف

گمون کنم هر روز دنبال همدیگه گشتیم
انگار داریم از یه فضای کاملا متفاوت با هم مواجه میشیم

یه جایی خیلی خیلی دور (آره آره)
وسط شب های بیشمار
 
برات یه نشونه میفرستم و منتظر میشم که متوجهش بشی
تا بتونی منو توی قولهام پیدا کنی
نشونه هایی که منو تو بدون حرف زدن راجع بهش میدونیمشون
دنیای از هم گسیخته رو بهم وصل میکنیم
لحظه درخشان


حسش میکنی. حسش میکنی. حسش میکنی
اون لحظه درخشان رو
حسش میکنم، بیشتر حسش میکنم، تو رو احساس میکنم
تو رو و همینطور ادامه میدم (۲)

حتی اگه همدیگه رو لمس هم نکنیم، منو تو با هم یکی ایم. (عزیزم)
حتی اگه دور هم باشیم، مثل یه جفت بهم گره خوردیم
ورای زمان و مکان (آره، آره)
نگاهمون به همدیگه اس

برات یه نشونه میفرستم و منتظر میشم که متوجهش بشی
تا بتونی منو توی قولهام پیدا کنی
نشونه هایی که منو تو بدون حرف زدن راجع بهش میدونیمشون
دنیای از هم گسیخته رو بهم وصل میکنیم
لحظه درخشان

حسش میکنی. حسش میکنی. حسش میکنی
اون لحظه درخشان رو
حسش میکنم، بیشتر حسش میکنم، تو رو احساس میکنم
تو رو و همینطور ادامه میدم

منبع ترجمه:@ENHYPEN

نظرات
Loading...