در حال بارگذاری ویدیو ...

آرزوی قاسم سلیمانی | Urdu English Arabic Subtitles

۱۳۱ بازدید
زینبیون تی وی
زینبیون تی وی

#تسلیت
تو به آرزوت رسیدی، تو امام حسین و دیدی - ای قاسم سلیمانی
Urdu English Arabic Subtitles

آرزوی قاسم سلیمانی چی بود:
یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم
حسرتا این گل خارا، همه جا رانده منم
پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت
آنکه نا رفته و جا مانده منم

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال