در حال بارگذاری ویدیو ...

عمل لیفت پیشانی توسط جراح ومتخصص چشم (دکترسیدمحمدسالارظاهریانی) باحفظ وبدون آسیب دیدن دوعصب مهم سوپرتروکلءار و سوپر اربیتال

کلینیک جوُان
کلینیک جوُان

لیفت پیشانی توسط دکتر سیدمحمدسالار ظاهریانی.. جراح ومتخصص چشم درکلینیک تخصصی جُوان
وبسایت کلینیک جُوان :
https://www.jwanclinic.com/
اینستاگرام:Instagram. com /jwanclinics

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال