در حال بارگذاری ویدیو ...

ریسا - ده واژه‌ی شادی بخش (زیرنویس فارسی) آموزش زبان ژاپنی

❀آموزش زبان ژاپنی❀
❀آموزش زبان ژاپنی❀

✿در این درس ده واژه‌ی شاد ژاپنی رو یاد میگیریم✿ (>ᴗ<)
▼واژه های این درس عبارتند از:▼
嬉しい★うれしい
شاد،خوشحال(صفت ای)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
きれい
زیبا،خوشگل،قشنگ(صفت ای)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
素晴らしい★すばらしい
عالی،شگفت انگیز(صفت ای)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
元気★げんき
سرزنده،سرحال(صفت نا)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
好き★すき
دوست داشتن،پسندیدن(صفت نا)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
希望★きぼう
امید و آرزو(فعل سورو)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
笑う★わらう
خندیدن
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
興奮する★こうふんする
شور و هیجان،تهییج شدن
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
親切★しんせつ
عطوفت،مهربانی،لطف(صفت نا)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
面白い★おもしろい
باحال،جالب،خنده‌دار،بامزه

نظرات
Loading...