Skip to main content
زولا
۱۹۸ بازدید

  • Saeed.N

تماشای پادشاه فصل ها ، پاییز رنگارنگ

کسی می تواند انکار کند که پاییز سلطان فصل هاست و زیبایی هایش متفاوت از فصل های دیگر؟ از هوای خنک و مطبوع آن که بگذریم، آمیزش رنگ های زرد و سبز و نارنجی بر بوم طبیعت، جلوه دیگری دارد. شاید به همین دلیل باشد که آنهایی که درس و مدرسه دست و پایشان را نبسته، ترجیح می دهند در این فصل بار سفر ببندند.