در حال بارگذاری ویدیو ...

سفید شدن دانه های انار_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال یزد

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

این عارضه، باعث ازدست رفتن رنگِ قرمز و سفید شدن دانه‌ها و حتی قهوه‌ای شدن بعضی از دانه‌ها، همراه با کم آبی و سخت شدن هسته‌ی دانه، به رغم ظاهر سالم میوه و در
نتیجه باعث کاهش کیفیت و بازار پسندی می‌شود.

کارخانجات تولید کود سبزینه مارال

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

سفید شدن دانه های انار_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال یزد

۰ لایک
۰ نظر

این عارضه، باعث ازدست رفتن رنگِ قرمز و سفید شدن دانه‌ها و حتی قهوه‌ای شدن بعضی از دانه‌ها، همراه با کم آبی و سخت شدن هسته‌ی دانه، به رغم ظاهر سالم میوه و در
نتیجه باعث کاهش کیفیت و بازار پسندی می‌شود.

کارخانجات تولید کود سبزینه مارال