در حال بارگذاری ویدیو ...

شبکه های سعودی و مسیح علینژاد تفسیر عینی ارباب حلقه ها

negahe.ir
negahe.ir

شاید فیلم ارباب حلقه ها یک فیلم تخیلی و غیر واقعی به نظر برسد ولی در جهان مدرن امروز به خوبی می توان افرادی را مشاهده کرده که زندگیشان اقتباسی از این فیلم زیباست، افرادی مثل مسیح علینژاد ها در واقع نقش(سائورون و ارباب تاریکی) را بازی می کنند، کسی که برای تصاحب قدرت و ثروت خود را به آب و آتش می زنند و در نهایت بدون هیچ نتیجه ای خود را رسوا کرده و ناکام از دنیا می روند و زندگی خیالیش به پایان می رسد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شبکه های سعودی و مسیح علینژاد تفسیر عینی ارباب حلقه ها

۰ لایک
۰ نظر

شاید فیلم ارباب حلقه ها یک فیلم تخیلی و غیر واقعی به نظر برسد ولی در جهان مدرن امروز به خوبی می توان افرادی را مشاهده کرده که زندگیشان اقتباسی از این فیلم زیباست، افرادی مثل مسیح علینژاد ها در واقع نقش(سائورون و ارباب تاریکی) را بازی می کنند، کسی که برای تصاحب قدرت و ثروت خود را به آب و آتش می زنند و در نهایت بدون هیچ نتیجه ای خود را رسوا کرده و ناکام از دنیا می روند و زندگی خیالیش به پایان می رسد.