در حال بارگذاری ویدیو ...

قیمت باربری | باربری بزرگ تهران شماره تماس : 1729

۷۹ بازدید
maroofbar
maroofbar

قیمت باربری برای از طریق اتحادیه ها مورد بررسی قرار می گیرد و کلیه شرکت های باربری موظف هستند طبق نرخ ارایه شده توسط اتحادیه آن را ارایه دهند و به آن عمل نمایند. اما با تمام این گفته ها ممکن است در برخی از شرکت ها بنا به امکاناتی که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند قیمت های متفاوتی داشته باشند. باربری بزرگ تهران www.otobarbari.com شماره تماس : 1729

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال