Skip to main content
نماوا
۶۸ بازدید

قیمت باربری | باربری بزرگ تهران شماره تماس : 1729

maroofbar
maroofbar
منتشر شده در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷

قیمت باربری برای از طریق اتحادیه ها مورد بررسی قرار می گیرد و کلیه شرکت های باربری موظف هستند طبق نرخ ارایه شده توسط اتحادیه آن را ارایه دهند و به آن عمل نمایند. اما با تمام این گفته ها ممکن است در برخی از شرکت ها بنا به امکاناتی که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند قیمت های متفاوتی داشته باشند. باربری بزرگ تهران www.otobarbari.com شماره تماس : 1729