در حال بارگذاری ویدیو ...

شهید امیر کیوانلو مامور انتظامی پلیس پیشگیری پایتخت کلانتری نامجو تهران بزرگ مراسم وداع در ستاد فاتب

پایگاه خبری صفر دو یک
پایگاه خبری صفر دو یک

مراشم شهید امیر کیوانلو مامور انتظامی پلیس پیشگیری پایتخت کلانتری نامجو تهران بزرگ وداع در ستاد فاتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ شهادت در اثر درگیری با سارق منزل گزارش تصویری پایگاه خبری صفر دو یک

https://sefrdoyek.ir/%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شهید امیر کیوانلو مامور انتظامی پلیس پیشگیری پایتخت کلانتری نامجو تهران بزرگ مراسم وداع در ستاد فاتب

۰ لایک
۰ نظر

مراشم شهید امیر کیوانلو مامور انتظامی پلیس پیشگیری پایتخت کلانتری نامجو تهران بزرگ وداع در ستاد فاتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ شهادت در اثر درگیری با سارق منزل گزارش تصویری پایگاه خبری صفر دو یک

https://sefrdoyek.ir/%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/

حوادث