در حال بارگذاری ویدیو ...

اشتباهات رایج زنبورداران مبتدی

Takin
Takin

اشتباهات رایج زنبورداران مبتدی
زنبورداری به فرایندی برای نگهداری و تولید زنبور عسل برای بدست آوردن فراورده‌هایی همچون عسل، موم و دیگر تولیدات مرتبط گفته می‌شود. محلی که در آن زنبورها نگه داشته شده‌اند کندو نامیده می‌شود.
تاریخچه زنبورداری در ایران
پیدا شدن دشنه ی مفرقی در استان لرستان منقّش به شکل زنبورعسل و متعلق به حدود 1200 سال پیش از میلاد که اکنون در موزه شهر بروکسل می باشد. معرف قدمت آشنایی ایرانی ها با این حشره ی مفید است.در دوره هخامنشیان نیز نگهداری زنبورعسل درایران بسیار رواج داشته است.

از دوران قبل از کوروش کبیر تا کنون اثر دیگری برای اثبات وجود زنبورعسل در ایران به دست نیامده ولی این موضوع نمی تواند دلیل نبودن آن در ایران باشد.چون درست در همین دوران در کشورهای مجاور مثل بابل و سومر،عسل و زنبورعسل به وفور وجود داشته و این موضوع درادبیات و نوشته هایی که از آنها باقی مانده به وضوح دیده می شود. در عین حال غیر ممکن است در همه ی کشورهای هم مرز میهن ما زنبور تا آن حد زیاد وجود داشته ولی در ایران نسلش به کلی از بین رفته باشد.
https://jeyran.net/category/animals/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اشتباهات رایج زنبورداران مبتدی

۰ لایک
۰ نظر

اشتباهات رایج زنبورداران مبتدی
زنبورداری به فرایندی برای نگهداری و تولید زنبور عسل برای بدست آوردن فراورده‌هایی همچون عسل، موم و دیگر تولیدات مرتبط گفته می‌شود. محلی که در آن زنبورها نگه داشته شده‌اند کندو نامیده می‌شود.
تاریخچه زنبورداری در ایران
پیدا شدن دشنه ی مفرقی در استان لرستان منقّش به شکل زنبورعسل و متعلق به حدود 1200 سال پیش از میلاد که اکنون در موزه شهر بروکسل می باشد. معرف قدمت آشنایی ایرانی ها با این حشره ی مفید است.در دوره هخامنشیان نیز نگهداری زنبورعسل درایران بسیار رواج داشته است.

از دوران قبل از کوروش کبیر تا کنون اثر دیگری برای اثبات وجود زنبورعسل در ایران به دست نیامده ولی این موضوع نمی تواند دلیل نبودن آن در ایران باشد.چون درست در همین دوران در کشورهای مجاور مثل بابل و سومر،عسل و زنبورعسل به وفور وجود داشته و این موضوع درادبیات و نوشته هایی که از آنها باقی مانده به وضوح دیده می شود. در عین حال غیر ممکن است در همه ی کشورهای هم مرز میهن ما زنبور تا آن حد زیاد وجود داشته ولی در ایران نسلش به کلی از بین رفته باشد.
https://jeyran.net/category/animals/

آموزش