در حال بارگذاری ویدیو ...

نهج البلاغه خوانی - 213

۰ نظر گزارش تخلف
Li In Suk
Li In Suk

ادامه نامه 53 :
4 - مردم گرایى، حق گرایى :
دوست داشتنى ترین چیزها در نزد تو، در حق : میانه ترین، و در عدل : فراگیرترین، و در جلب خشنودى مردم : گسترده ترین باشد،
که همانا خشم عمومى مردم، خشنودى خواص (نزدیکان) را از بین مى برد، امّا خشم خواص را خشنودى همگان بى أثر مى کند.
خواصّ جامعه، همواره بار سنگینى را بر حکومت تحمیل مى کنند زیرا در روزگار سختى یاریشان کمتر، و در اجراى عدالت از همه ناراضى تر، و در خواسته هایشان پافشارتر، و در عطا و بخشش ها کم سپاس تر، و به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیرتر، و در برابر مشکلات کم استقامت تر مى باشند.
در صورتى که ستون هاى استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهاى ذخیره دفاعى، عموم مردم مى باشند، پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو با آنان باشد.

ادامه دارد.....


https://www.namasha.com/v/v4kZEnZX
https://www.namasha.com/v/FaiUFlmj

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نهج البلاغه خوانی - 213

۹ لایک
۰ نظر

ادامه نامه 53 :
4 - مردم گرایى، حق گرایى :
دوست داشتنى ترین چیزها در نزد تو، در حق : میانه ترین، و در عدل : فراگیرترین، و در جلب خشنودى مردم : گسترده ترین باشد،
که همانا خشم عمومى مردم، خشنودى خواص (نزدیکان) را از بین مى برد، امّا خشم خواص را خشنودى همگان بى أثر مى کند.
خواصّ جامعه، همواره بار سنگینى را بر حکومت تحمیل مى کنند زیرا در روزگار سختى یاریشان کمتر، و در اجراى عدالت از همه ناراضى تر، و در خواسته هایشان پافشارتر، و در عطا و بخشش ها کم سپاس تر، و به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیرتر، و در برابر مشکلات کم استقامت تر مى باشند.
در صورتى که ستون هاى استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهاى ذخیره دفاعى، عموم مردم مى باشند، پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو با آنان باشد.

ادامه دارد.....


https://www.namasha.com/v/v4kZEnZX
https://www.namasha.com/v/FaiUFlmj

مذهبی