Skip to main content
۱۹ بازدید

عوارض کفش پاشنه بلند

عماد
عماد
منتشر شده در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶

بسیاری از بانوان علاقمند هستند برای چند سانت بلندقدتر شدن همواره از کفش‌های پاشنه بلند استفاده کنند درحالی که شاید به این نکته توجه ندارند که اینکار چه زیان گسترده‌ای به سیستم اسکلتی بدن آنها وارد خواهد کرد. در فیلم حاضر این زیان کاملا مشخص توضیح داده شده تااز این پس هرزمان که قصد پا کردن در کفشی پاشنه بلند داشتین کمی بیشتر فکر کرده و از این کار منصرف شوید