در حال بارگذاری ویدیو ...

سال نو مبارک

دکتر مهتاب مرجانی
دکتر مهتاب مرجانی

آخرین دلشوره هایِ شیرین اسفند
اتمامِ آخرین جایِ گردگیری نشده خانه
آخرین اتمام حجت ها با خودمان…. حالمان… آرزوهایمان
آخرین یا مقلب القلوب ها
و
آخرین امیدهای گره خورده، به اشاره ی سالی نو، که همه چیز درست می شود.
این چند روزِ اخر هم باید اسبِ سال را مجاب کرد که تا منزلگاه راهی نیست…
بتاز…
که نو شدن نزدیک است…

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سال نو مبارک

۰ لایک
۰ نظر

آخرین دلشوره هایِ شیرین اسفند
اتمامِ آخرین جایِ گردگیری نشده خانه
آخرین اتمام حجت ها با خودمان…. حالمان… آرزوهایمان
آخرین یا مقلب القلوب ها
و
آخرین امیدهای گره خورده، به اشاره ی سالی نو، که همه چیز درست می شود.
این چند روزِ اخر هم باید اسبِ سال را مجاب کرد که تا منزلگاه راهی نیست…
بتاز…
که نو شدن نزدیک است…

آموزش