در حال بارگذاری ویدیو ...

آدم از بیکاری میزنه به سرش

۷۵۸ بازدید
امپرور
امپرور

میره از پشت حمله ور میشه به یه نگهبانی کمرشو پاره میکنه
بعد میره ورزش پرتاب نیزه میزنه یه بدبختی نفله میشه
بعد یکی رو با تفنگ میفرسته اون دنیا
بیچاره آخری خرخره اش سوراخ شد @_@

چه ترسناک #_#


لیبرالا رو باید مثل آخری زبح نمود @-@ XD

نظرات
Loading...