در حال بارگذاری ویدیو ...

فلزیاب با التراسونیک و مادون قرمز

۱۴۷ بازدید
فلزیاب پیشرفته پیشتاز
فلزیاب پیشرفته پیشتاز

کاربرد سنسور التراسونیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در مناطق مرطوب و الوده موجب افزایش توان تفکیک و جداسازی طلا یا انواع فلزات از ذرات مزاحم یا شرایط تغییرات زمین میگردد و دلیل ان انعکاس و انتشار فرکانس هم شکل در وضعیت مدلیشن یا مدوله میباشد که میتواند بازتاب سیگنال مزاحم را در شرایط محدوده انتشار از دید فلزیاب خارج نماید

برای مناطقی که رطوبت و رسوبات و منابع انحرافی یا ذرات مزاحم وجود دارد سنسور التراسونیک توان جداسازی را نیز به حد مطلوب میرساند و در عمل سنسور التراسونیک وضعیت مطلوبی را برای تفکیک با دقت بالا در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی ایجاد مینماید این نوع مدارات پردازشگر که با سنسور التراسونیک هماهنگ در تشخیص و تفکیک عمل مینماید در نوع خود انحصاری میباشد و کمتر شرکتی در دنیا دارای این نوع تکنولوژی میباشد .

نظرات
نماد کانال
تا کنون نظری ثبت نشده است.
پاسخ به
نماد کانال