Skip to main content
تک بلیط
۲۷ بازدید

استعداد بی‌نظیر در خوانندگی

عماد
عماد
منتشر شده در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۶

صدای شفاف و رسای این کودک آنچنان باعث شادی و شور و هیجان در جمعیت شده که می‌توانیم آینده‌ای درخشان را برای او متصور باشیم