Skip to main content
زولا
۶۵ بازدید

یک دقیقه انگلیسی بادکتر زبان-فصل 22 -ویدئو شماره 7

دکتر زبان
دکتر زبان
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

اصطلاح pass out به معنی غش کردن - هر روز یک آموزش یک دقیقه ای از انگلیسی واقعی را در سایت دکتر زبان دنبال کنید! www.drzaban.com