در حال بارگذاری ویدیو ...

خبرهایی از آیو در سال ۲۰۲۱ (کپشن مهم)

IU.EXO
IU.EXO

یه چیزی رو جا انداختم :
آیو اولین هنرمند تاریخ شده که در یک سال از ۶ میلیارد پوینت دیجیتال در گائون (Gaon) فراتر میرود

نظرات (۷)

Loading...

توضیحات

خبرهایی از آیو در سال ۲۰۲۱ (کپشن مهم)

۷ لایک
۷ نظر

یه چیزی رو جا انداختم :
آیو اولین هنرمند تاریخ شده که در یک سال از ۶ میلیارد پوینت دیجیتال در گائون (Gaon) فراتر میرود

موسیقی و هنر