Skip to main content
تک بلیط
۱۸۱ بازدید

واکسیناسیون طیور گروه جهادی بسیجی

جهادگران گمنام
جهادگران گمنام
منتشر شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۴

دانشجویان بسیجی برای واکسن زدن طیور به منازل رفته اند