Skip to main content
ITE
۴۴ بازدید

سخنرانی فرمانده گروهان کربلایی حسین آزاد درباره بصیرت لحظه ای

فرمانده گروهان کربلایی  حسین آزاد
فرمانده گروهان کربلایی حسین آزاد
منتشر شده در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۷

سخنرانی فرمانده گروهان کربلایی حسین آزاد درباره بصیرت لحظه ای