Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۱۴۶ بازدید

تولید دستگاه سلول زدایی بافت های نرم در مقیاس انسانی در مرکز فناوری های نوین دانشگاه تهران

ستاد توسعه زیست فناوری
ستاد توسعه زیست فناوری
منتشر شده در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۷

دکتر مصطقی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، از روند تولید دستگاه سلول زدایی بافت های نرم در مقیاس انسانی در مرکز فناوری های نوین زیستی دانشگاه تهران، بازدید کرد.