Skip to main content
۱۱۸ بازدید

ساخت ظروف مختلف با مدادرنگی‌های کوچک

عماد
عماد
منتشر شده در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۶

بازیافت و استفاده از بازمانده لوازم یکی از راهکارهایی است که هنرمندان سعی می‌کنند بکار گیرند تا علاوه بر کاهش میزان زباله در سراسر جهان بتوانند ارزش افزوده بالایی به دور ریختنی‌ها بدهند. قطعه فیلم حاضر بیانگر این امر است.