در حال بارگذاری ویدیو ...

28 کیلو قرص متادون از اراذل و اوباش شرور توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ کشف شد

پایگاه خبری صفر دو یک
پایگاه خبری صفر دو یک

28 کیلو قرص متادون از اراذل اوباش توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ کشف شد و سرهنگ سعید راستی در حاشیه بازسازی صحنه جرم قمه کشی و درگیری اراذل و اوباش نازی آباد به اشرار هشدار جدی داد که پلیس با قاطعیت با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد.

https://sefrdoyek.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-28-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

28 کیلو قرص متادون از اراذل و اوباش شرور توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ کشف شد

۰ لایک
۰ نظر

28 کیلو قرص متادون از اراذل اوباش توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ کشف شد و سرهنگ سعید راستی در حاشیه بازسازی صحنه جرم قمه کشی و درگیری اراذل و اوباش نازی آباد به اشرار هشدار جدی داد که پلیس با قاطعیت با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد.

https://sefrdoyek.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-28-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4/

اخبار و سیاست