در حال بارگذاری ویدیو ...

برنامه ساخت ترکیب بارگذاری برای ایتبس

۵۳۳ بازدید
۱ نظر
گزارش تخلف
http://download-yar.ir
http://download-yar.ir

این یک برنامه تحت اکسل است که ترکیب بار را برای ایتبس9.7و 2015 با درنظر گرفتن ضرایب آیین نامه ای و تطبیق با مقررات ملی ایران را اریه میدهدhttp://iranpba.vba.ir/

نظرات
Loading...