در حال بارگذاری ویدیو ...

میرزای موسیقی ایران/ کسی که تمامیت موسیقی ایران مدیون اوست

amazing people
amazing people

بیش از یک قرن از درگذشت میرزاعبدلله پدر موسیقی ایرانی می گذرد اما همچنان ردیف او مهم‌ترین مرجع برای فراگیری ردیف نزد موسیقی‌دانان ایران و قدیمی‌ترین ردیفی است که هنوز برای آموزش به کار گرفته می شود.

میرزا عبدلله در سال ۱۲۲۲ متولد شد و از کودکی اولین نغمه های موسیقی را از پدرش علی اکبر خان فراهانی نوازنده مشهور تار زمان خودش و برادر بزرگترش میرزا حسن فرا گرفت و به برجسته ترین نوازنده تار و سه تار بدل شد اما شهرت او تنها در نوازندگی اش نبوده و نیست بلکه موسیقی ایران تمامیت خودش را مدیون زحمات این مرد است.

کلاس درس او با سایر استادان زمانه اش متفاوت بود. چرا که او همیشه از حسادتهای استادان زمان خودش رنج برده بود و همین مسئله باعث شده بود آنچه در گوش و ذهنش داشت را تمام و کمال در اختیار شاگردانش قرار دهد تا میراث گذشته موسیقی ایران به دست فراموشی سپرده نشود. البته میرزا تنها آموختن موسیقی به شاگردانش را راه نجات موسیقی ایرانی و عدم فراموشی اش نمی دانست بلکه با تلاشهای بیشتر و با گرداوری گوشه ها و نغمه های ایرانی هفت دستگاه موسیقی ایرانی را جمع آوری کرد و ثبت ردیف موسیقی ایرانی را به نام خودش زد.

بیش از یک قرن از درگذشت میرزاعبدلله پدر موسیقی ایرانی می گذرد اما همچنان ردیف او مهم‌ترین مرجع برای فراگیری ردیف نزد موسیقی‌دانان ایران و قدیمی‌ترین ردیفی است که هنوز برای آموزش چه در دانشگاهها و چه در آموزشگاههای موسیقی به کار گرفته می شود.

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

میرزای موسیقی ایران/ کسی که تمامیت موسیقی ایران مدیون اوست

۵ لایک
۲ نظر

بیش از یک قرن از درگذشت میرزاعبدلله پدر موسیقی ایرانی می گذرد اما همچنان ردیف او مهم‌ترین مرجع برای فراگیری ردیف نزد موسیقی‌دانان ایران و قدیمی‌ترین ردیفی است که هنوز برای آموزش به کار گرفته می شود.

میرزا عبدلله در سال ۱۲۲۲ متولد شد و از کودکی اولین نغمه های موسیقی را از پدرش علی اکبر خان فراهانی نوازنده مشهور تار زمان خودش و برادر بزرگترش میرزا حسن فرا گرفت و به برجسته ترین نوازنده تار و سه تار بدل شد اما شهرت او تنها در نوازندگی اش نبوده و نیست بلکه موسیقی ایران تمامیت خودش را مدیون زحمات این مرد است.

کلاس درس او با سایر استادان زمانه اش متفاوت بود. چرا که او همیشه از حسادتهای استادان زمان خودش رنج برده بود و همین مسئله باعث شده بود آنچه در گوش و ذهنش داشت را تمام و کمال در اختیار شاگردانش قرار دهد تا میراث گذشته موسیقی ایران به دست فراموشی سپرده نشود. البته میرزا تنها آموختن موسیقی به شاگردانش را راه نجات موسیقی ایرانی و عدم فراموشی اش نمی دانست بلکه با تلاشهای بیشتر و با گرداوری گوشه ها و نغمه های ایرانی هفت دستگاه موسیقی ایرانی را جمع آوری کرد و ثبت ردیف موسیقی ایرانی را به نام خودش زد.

بیش از یک قرن از درگذشت میرزاعبدلله پدر موسیقی ایرانی می گذرد اما همچنان ردیف او مهم‌ترین مرجع برای فراگیری ردیف نزد موسیقی‌دانان ایران و قدیمی‌ترین ردیفی است که هنوز برای آموزش چه در دانشگاهها و چه در آموزشگاههای موسیقی به کار گرفته می شود.

موسیقی و هنر