Skip to main content
بلک میرور
۲۵۲ بازدید

بزرگترین بازار سرپوشیده جهان در تبریز

تیک تریپ
تیک تریپ
منتشر شده در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

این بازار با مساحتی حدود یک کیلومتر مربع، بزرگ ترین بازار سرپوشیدهٔ جهان است.این بازار از بازارچه ها دالان ها، تیمچه ها سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته است. پیش تر به جهت قرارگرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه جادهٔ ابریشم و گذر روزانهٔ هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است.