Skip to main content
شهر فرش
۱۳۶ بازدید

بازسازی دکوراسیون داخلی آشپزخانه به سبک مدرن

خانه ما
خانه ما
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

"بازسازی آشپزخانه به سبک مدرن -برای بازسازی آشپزخانه نحوه دسترسی را به فضای خانه تغییر داده است. به جای اینکه از ابتدا و انتها متصل شود از اطراف به فضای خانه مرتبط می شود. منبع :سایت دکوراتور
"