در حال بارگذاری ویدیو ...

بهترین روش نمونه برداری از خاک باغ و زمین کشاورزی چیست؟

javane ban
javane ban

هدف همه باغداران و کشاورزان از استفاده از روش های مختلف نمونه برداری از خاک باغ و آزمایش آن، داشتن محصولات خوب، سالم و پر بار است به گونه ای که کمترین آسیب را به خاک زمین بزنند. بنابراین باید بهترین نمونه ها را در بهترین زمان از خاک زمین کشاورزی خود تهیه کنند تا با گرفتن جواب آزمایش خاک، مناسب ترین و دقیق ترین اطلاعات را دریافت کنند. برای این کار نیز لازم است نکاتی که در ادامه گفته می شود رعایت شود که این نکات در این فیلم بخوبی توضیح داده شده است.
قبل از اینکه روش های مختلف نمونه برداری از خاک باغ و زمین کشاورزی را شرح دهیم لازم است نکاتی که باید قبل و حین نمونه برداری رعایت کنید را با هم مرور کنیم:
قبل از اینکه نمونه برداری را آغاز کنید لازم است از استریل بودن وسایلی که با آن سروکار دارید اطمینان پیدا کنید.
نمونه ای که شما به آزمایشگاه می دهید نباید شامل گلوله های کود، شاخ و برگ گیاهان باشد.
اگر زمین بزرگی دارید که در هر قسمت آن محصول متفاوتی کاشته شده است، باید از هر قسمت نمونه متفاوتی بردارید.
اگر زمینی دارید که از نظر مقدار شیب، فرسایش خاک، برنامه کوددهی، زهکشی و نوع خاک تفاوت هایی در قسمت های مختلف آن است باید چندین نمونه مجزا از هر بخش بردارید.
نمونه را از جایی بردارید که صاف باشد و حالت گودال نباشد که آب در آنجا انباشته شود. همچنین این نمونه نباید از جایی که نزدیک باتلاق، تالاب، کانال آب یا مناطق نمکی و فرسوده شده است گرفته شود.
برای تکرار نمونه برداری باید از همان روش نمونه برداری قبل که از خاک گرفته اید استفاده کنید.
برای ثبت سفارش و ارسال نمونه خاک کشاورزی و زمین باغی می توانید با شماره زیر تماس بگیرید:
09111298979
برای مطالعه مقاله تفسیر آزمون خاک کشاورزی روی لینک زیر کلیک کنید
https://javaneban.ir/interpretation-soil-test-results/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بهترین روش نمونه برداری از خاک باغ و زمین کشاورزی چیست؟

۰ لایک
۰ نظر

هدف همه باغداران و کشاورزان از استفاده از روش های مختلف نمونه برداری از خاک باغ و آزمایش آن، داشتن محصولات خوب، سالم و پر بار است به گونه ای که کمترین آسیب را به خاک زمین بزنند. بنابراین باید بهترین نمونه ها را در بهترین زمان از خاک زمین کشاورزی خود تهیه کنند تا با گرفتن جواب آزمایش خاک، مناسب ترین و دقیق ترین اطلاعات را دریافت کنند. برای این کار نیز لازم است نکاتی که در ادامه گفته می شود رعایت شود که این نکات در این فیلم بخوبی توضیح داده شده است.
قبل از اینکه روش های مختلف نمونه برداری از خاک باغ و زمین کشاورزی را شرح دهیم لازم است نکاتی که باید قبل و حین نمونه برداری رعایت کنید را با هم مرور کنیم:
قبل از اینکه نمونه برداری را آغاز کنید لازم است از استریل بودن وسایلی که با آن سروکار دارید اطمینان پیدا کنید.
نمونه ای که شما به آزمایشگاه می دهید نباید شامل گلوله های کود، شاخ و برگ گیاهان باشد.
اگر زمین بزرگی دارید که در هر قسمت آن محصول متفاوتی کاشته شده است، باید از هر قسمت نمونه متفاوتی بردارید.
اگر زمینی دارید که از نظر مقدار شیب، فرسایش خاک، برنامه کوددهی، زهکشی و نوع خاک تفاوت هایی در قسمت های مختلف آن است باید چندین نمونه مجزا از هر بخش بردارید.
نمونه را از جایی بردارید که صاف باشد و حالت گودال نباشد که آب در آنجا انباشته شود. همچنین این نمونه نباید از جایی که نزدیک باتلاق، تالاب، کانال آب یا مناطق نمکی و فرسوده شده است گرفته شود.
برای تکرار نمونه برداری باید از همان روش نمونه برداری قبل که از خاک گرفته اید استفاده کنید.
برای ثبت سفارش و ارسال نمونه خاک کشاورزی و زمین باغی می توانید با شماره زیر تماس بگیرید:
09111298979
برای مطالعه مقاله تفسیر آزمون خاک کشاورزی روی لینک زیر کلیک کنید
https://javaneban.ir/interpretation-soil-test-results/

آموزش