در حال بارگذاری ویدیو ...

بلایی که هنگام خروج از آرایشگاه بر سر عروس نازل شد

News
News

یک شلنگ آب خودروی تانکر روی سر عروسی که به تازگی از آرایشگاه خارج شده بود، سقوط کرد.
یک عروس به تازگی از آرایشگاهی در اردن خارج شد بود. داماد در حال استقبال از او بود که ناگهان شلنگ آب یک تانکر روی سر عروس سقوط کرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بلایی که هنگام خروج از آرایشگاه بر سر عروس نازل شد

۰ لایک
۰ نظر

یک شلنگ آب خودروی تانکر روی سر عروسی که به تازگی از آرایشگاه خارج شده بود، سقوط کرد.
یک عروس به تازگی از آرایشگاهی در اردن خارج شد بود. داماد در حال استقبال از او بود که ناگهان شلنگ آب یک تانکر روی سر عروس سقوط کرد.

حوادث