Skip to main content
متین
۳۱ بازدید

فلزیاب تصویری کوئل یا سنسور مغناطیسی

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷

فلزیاب تصویری کوئل یا سنسور مغناطیسی
فلزیاب تصویری برای تشخیص با کیفیت بالا برای مشخص نمودن لکه رنگ طلا یا انواع فلزات باید دارای شرایط جداسازی طلا یا انواع فلزات با لکه رنگ متفاوت طبق اصول پیکسل در حرکت باشد و فلزیاب تصویری که از نوع مگنتومتر تصویری یا پالسی تصویری یا هر نوع سیستم تصویری باشد که با تغییر میدان مغناطیس یا سنجش تغییرات فاز واکنش از خود نشان می دهد وجود کوئل یا لوپ بزرگ یا در کنار قرار دادن چند سسنسور مغناطیسی در کنار هم اثری برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در زمین الوده یا کوهستانی ندارد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34