در حال بارگذاری ویدیو ...

طراحی تیرچه استاندارد

موسی
موسی

مهندس محاسب و تولید کننده عزیز که در خصوص طراحی و تولید تیرچه پاشنه

بتنی فعالیت دارید ، شما میتوانید با استفاده از نرم افزار هوشمند (سازه سقف )

تیرچه پاشنی بتنی مورد طراحی و تولید خود را با هر مشخصات بارگذاری و دهانه

طبق جدیدترین مقررات و استانداردهای ملی ایران طراحی و تولید بفرمایید .

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال