Skip to main content
زولا
۳۹۵ بازدید

  • Saeed.N

شما بی نظیر هستید! - جول استین

jahane hastii
jahane hastii
منتشر شده در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۸

قدر و منزلت خود را فقط از خدا بخواهیم.
تنها با ایمان به خدا احساس ارزشمندی را در خود رشد دهیم.