در حال بارگذاری ویدیو ...

فصل دوم: مدلهای رنگ فتوشاپ سی سی 2017

۰ نظر
گزارش تخلف
نرم افزارهای آموزشی انیاک
نرم افزارهای آموزشی انیاک

مقدمه
مدل RGB
مدل CMYK
مدل HSB
مدل CIE Lab
روشهای تعیین رنگ
آشنایی با ابزار قطره چکان
ابزار نمونه گیری از رنگ
کاربرد ابزار خط کش
ابزار بزرگنمایی
تغییر نحوه نمایش صفحه کاری
روش ذخیره یک فایل

https://www.learninweb.com/آموزش-فتوشاپ.php
https://www.learninweb.com/آموزش-فتوشاپ-cc-2017.php

https://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-cc-2017.php
https://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE.php

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فصل دوم: مدلهای رنگ فتوشاپ سی سی 2017

۱ لایک
۰ نظر

مقدمه
مدل RGB
مدل CMYK
مدل HSB
مدل CIE Lab
روشهای تعیین رنگ
آشنایی با ابزار قطره چکان
ابزار نمونه گیری از رنگ
کاربرد ابزار خط کش
ابزار بزرگنمایی
تغییر نحوه نمایش صفحه کاری
روش ذخیره یک فایل

https://www.learninweb.com/آموزش-فتوشاپ.php
https://www.learninweb.com/آموزش-فتوشاپ-cc-2017.php

https://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-cc-2017.php
https://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE.php

آموزش